Často kladené otázky

Vzhledem k tomu jak BEP působí to není možné. Tato otázka se objevuje vždy, když se člověk setkává s něčím novým, neznámým. Je zcela pochopitelná, zvláště když se jedná o něco takového, jako je provozuschopnost auta, bez kterého si už nedovedeme svůj život ani představit. Několik let jsme se věnovali podrobným zkouškám a testům BEP s cílem ověřit jeho bezpečnost. U nezávislých certifikovaných laboratořích (SGS, VÚRUP) jsme nechali ověřit, zda po použití BEP palivo splňuje požadavky platných norem na jednotlivé druhy paliv, což je základní podmínka pro to, aby nedošlo k poškození motoru. Další nezávislé zkoušky potvrdili, že dochází k pozvolnému a šetrnému čištění vnitřních částí motoru, včetně vstřiků, ventilů, EGR ventilů. Navíc je vyčištěný i celý výfukový systém a i jeho součásti jako katalyzátory a filtry pevných částic. Toto vše je zdokumentováno v jednotlivých zprávách z testů. Je-li motor i výfukový systém prokazatelně čistý a nevznikají jakékoli úsady, není žádný důvod k poškození motoru. Aditivum BEP, však neumí zabránit vadám materiálu vzniklým při jejich výrobě. Při zkouškách prováděných na lokomotivách jsme se společnosti České dráhy a.s. zavázali k úhradě případně vzniklého poškození motoru lokomotivy i poplatkům za ztráty vzniklé odstavením lokomotivy. Nic takového se během skoro půl roku trvajících zkoušek nestalo. Uživatelé BEP za celou dobu jeho používání (někteří za více jak čtyři roky) nezaznamenali žádné poškození motoru nebo výfukového systému.
Aditivum BEP můžete použít pro všechny nejčastěji používané spalovací motory na tekutá uhlovodíková paliva, jako je motorová nafta, benzín nebo LPG, včetně povinně přimíchávaných složek. Dokonce je možné BEP použít i do tzv. čistých metylesterů (B100, FAME) nebo ethanol. Pro znalce aditiv na bázi minerálních olejů (to jsou téměř všechna běžně dostupná aditiva na trhu) je to téměř nepředstavitelné. Vysvětlení je jednoduché. BEP neobsahuje žádný minerální olej ani látky, které musí být kompatibilní s daným druhem paliva. BEP neovlivňuje molekulární strukturu paliva jako ostatní aditiva, ale působí až při procesu hoření paliva, který kladně ovlivňuje. Proto může efektivně působit v různých typech tekutých paliv. Použití BEP se neomezuje jen na osobní automobily, ale úspěšně ho můžete použít také u těžké lesní techniky, nákladních automobilů, autobusů, kamionů, menších soukromých či komerčních lodí a pro domácí pracovní či profesionální techniku včetně dieselelektrických generátorů. Zkrátka všude, kde je použitý spalovací motor na tekutá uhlovodíková paliva.
Chcete-li se postarat o váš motor a výfukový systém, udržet ho ve formě nebo mu vrátit jeho vlastnosti, jako když byl nový, bez opravdu kvalitního paliva to nejde. BEP po aplikaci udělá mnohem lepší palivo než jste koupili. Prostě funguje. Jednoduše tak získáte lepší auto. Aditivum BEP je natolik odlišné od své konkurence, že se nebojíme tvrdit, že nic podobného dnes na evropském trhu nenajdete. Aby bylo dosaženo podobných účinků, které BEP nabízí, museli byste použít alespoň 5 současně dostupných konkurenčních produktů na trhu. Ani tak byste však nedosáhli srovnatelných výsledků, které vám technologie BEP nabízí. Rozhodně by však aplikace nebyla tak jednoduchá.
Aditivum BEP je určeno pro všechny motoristy, kteří: 1) Chtějí důkladně vyčistit svůj motor včetně výfukového systému a udržovat tak vozidlo ve skvělé kondici. 2) Chtějí trvale splňovat emisní limity, bez problémů splnit kontrolní měření a být také šetrní k životnímu prostředí. 3) Chtějí snížit spotřebu paliva až o 15 %. 4) Hledají bezpečnou cestu jak navýšit výkon bez použití chip-tuningu. 5) Chtějí jezdit se svým vozem více na výlety a méně do servisu.
Ideálně při každém tankování (nejprve vhoďte vždy tabletu, pak natankujte). 1) Vhoďte tablety do nádrže (počet dle plánovaného množství paliva). 2) Zastrčte tankovací pistoli do nádrže a natankujte. Opačný postup není možný!
Jedna tableta aditiva BEP na 40 litrů paliva. Prvních několik nádrží můžete použít dvojnásobné množství. Urychlíte tím čištění motoru a výfukového systému. Standardní poměr je 1:40. V pohodě funguje dlouhodobě. Chcete-li svému motoru přilepšit, zvláště dieselovému, používejte poměr 1:30. Pro maximální profit, zejména při zahájení ozdravné kúry s našimi tabletami, používejte poměr 1:20. Další zvyšování poměru už nemá význam. Vyšší poměry aplikace motor nepoškodí, ale účinky se již nezlepšují.
BEP se svou unikátní a přísně střeženou recepturou je palivové aditivum nové generace. Jedná se o revoluční přípravek, který na světovém trhu nemá obdoby. Tablety vhozené do nádrže vozidla se dokonale rozpustí v palivu během jízdy, a jsou dopraveny do spalovacích komor skupin válců. Obsažená složka aditiva speciálně upravený Ferrocene zajišťuje ve spalovacích komorách dokonalé prohoření a využití paliva a zajišťuje tak efektivnější spalování. Veškeré palivo prohoří v rámci expanzního cyklu ve spalovacích komorách. To přináší jak zvýšení výkonu, tak snížení emisí. Sníží kouřivost u dieselů a u benzinových motorů snižuje CO (oxid uhelnatý), HC (uhlovodíky) minimálně o 30% vůči poslednímu měření (pokud jste nezískali protokol měření emisí zvláštním způsobem, jistě víte jak to ještě v loňském roce bylo možné) Motor získává plynulejší chod, je výrazně pružnější a reaguje svižněji na plynový pedál. Zlepšuje vlastnosti motoru ve všech směrech.
Díky zvýšení efektivnosti spalování, způsobené úplným prohořením paliva, je produkováno méně nespálených částic. Snížení emisí až o 90 % je dosaženo po kontinuálním použití v 10 nádržích. Dochází ke snížení kouřivosti u dieselů a u benzinových motorů se snižuje CO (oxid uhelnatý), HC (uhlovodíky) minimálně o 30% vůči poslednímu měření. Uvedené snížení hodnot měřených emisí je zdokumentováno protokoly uživatelů ze stanic měření emisí. Protože jsme si v tomto ohledu jisti naší kvalitou, garantujeme snížení emisí minimálně o 30% formou vrácení peněz.
Ano, zlepší. Ujistěte se však, především u dieselu, že tankujete pouze kvalitní palivo, které je určeno pro nižší teploty. Aditivum BEP neupravuje palivo pro tyto podmínky.
Samozřejmě, ba spíše naopak. Starší motory jsou používány již delší dobu a mají tak více usazenin na vstřikovačích, ventilech a dalších částech motoru a výfukového systému. Aby váš motor měl správný chod, musí být tyto zbytky odstraněny. Aditivum BEP při pravidelném používání pozvolna a šetrně tyto usazeniny odstraní. Tento proces obvykle proběhne po spotřebování alespoň 10 palivových nádrží po sobě u osobních vozidel. Pro motory s větším objemem spalovacího prostoru (např. nákladní vozidla) tento proces může trvat až 20 palivových nádrží. Po této době jsou změny v chodu motoru již velmi znatelné a výkon motoru se již velmi přibližuje původnímu továrnímu nastavení.
Multifunkční hi-tech aditivum BEP svými účinky funguje tak, jako byste používali několik různých přípravků na různé části vašeho motoru nebo výfukového systému. Námi zmiňované prodloužení spolehlivosti je tedy souhrnem těchto účinků v oblasti prodloužení spolehlivosti jednotlivých dílů a servisních intervalů výměny níže uvedených částí vozidla: 1) prodloužení intervalu výměny žhavících a zapalovacích svíček přibližně o 30.000km 2) prodloužená životnost ventilů a vstřikovačů 3) prodloužená životnost olejového filtru o 5.000 – 10.000km 4) prodloužená životnost filtru pevných částic 5) prodloužená životnost výfukové soustavy 6) prodloužení plné funkčnosti motorového oleje, dochází k jeho pomalejší degradaci
BEP funguje právě naopak. Použití aditiva BEP, snižuje množství pevných částic (sazí) vznikající při spalování paliva a daleko méně se tak zatěžuje filtr pevných částic. Navíc dochází k čištění filtru pevných částic bez nutnosti zvyšovat teplotu spalin, jak tomu je při běžném režimu regenerace. Proces čistění karbonových úsad je pozvolný a proto nijak negativně neovlivňuje samotný filtr pevných částic ani jeho regeneraci. Naopak výrazně pomáhá udržovat filtr pevných částic čistý i při jízdách na kratší trasy, kdy se filtr nemůže regenerovat. Naše aditivum dokonce doporučujeme použít v případech výraznějšího zanesení filtru pevných částic, kdy výrazně pomáhá při jeho čištění a udržení ve skvělé kondici.
Plně garantujeme, že použití BEP nemůže poškodit motor. Například jsme se zavázali k úhradě nejen škod na motoru, ale i k úhradě výpadku nasazení lokomotivy na pravidelný turnus ve smlouvě o ověření účinků na lokomotivě Českým drahám. Natolik jsme si jisti. 1) Za celou dobu používání našich tablet technologie BEP nedošlo k žádnému poškození motorů. 2) Přesto jsme jako výrobce tablet pojištěni i pro případ vady výrobku. Pokud uživatel usoudí, že k poškození motoru došlo díky používání našeho aditiva BEP, pojišťovna zabezpečí šetření pojistné události pro určení příčiny poškození. V případě poškození způsobeném tabletami BEP bude proplacena oprava i náklady na zjištění příčiny. V opačném případě uhradí náklady na zjištění poruchy majitel vozidla.
Tento problém nemůže nastat. Při odpovědi na tuto otázku je nutné si nejprve uvědomit, kde může docházet k úniku motorového oleje a kde působí BEP. Aditivum BEP působí především ve spalovacích prostorách skupin válců. Odstraňování karbonových úsad proto probíhá především na ventilech a ve spalovací komoře. V kanálech rozvodu oleje se projeví účinky BEP tím, že v oleji je podstatně nižší obsah nespálených uhlovodíků po oplachu válců. To má ale velmi příznivý účinek na prodloužení plné funkčnosti oleje, ale i jeho rozvodů.
1) Průkazným důkazem, že tablety skutečně fungují je změření emisí před použitím BEP a po jejich použití. Garantujeme vám vrácení peněz, pokud nedojde ke snížení emisí minimálně o 30% po použití v deseti nádržích v osobních automobilech. Zpravidla však BEP snižuje emise mnohem více. 2) Dalším důkazem jsou dokonale čisté zapalovací svíčky pokryté jemnou oranžovou ochrannou vrstvou. 3) U vstřikovacích trysek se používáním tablet BEP čistí výstupní části trysky a na uzavíracích sedlech trysek se neshromažďují mechanické mikročástice ve formě karbonových úsad. 4) Aditivum BEP snižuje spotřebu paliva až o 15%. Pro přesné měření doporučujeme porovnávat srovnatelnou trasu při porovnatelném provozu. K záznamu a následnému výpočtu můžete použít naši kartu, přiloženou k balení tablet. Doporučujeme příliš se nespoléhat na palubní počítač. 5) Při pravidelném používání aditiva BEP dochází ke zřetelnému nárůstu pružnosti motoru, společně s hladším a tišším chodem motoru. Již po třetí tabletě pocítíte znatelné rozdíly v chování motoru. Čím déle tablety BEP používáte, tím zřetelnější jsou výsledky a nárůst výkonu je větší až do úplného vyčištění motorových částí. 6) Ti co chtějí vidět na vlastní oči vidět čistící účinky BEP v motoru, tak si mohou pořídit fotografie pomocí endoskopu před užíváním tablet a po jejich použití. Výsledek je zcela průkazný.
0 x Košík

Košík a dodací údaje

Zavřít

Zboží v košíku

ObrázekNázev výrobkuKusůCena/ksCenaUpravit
Doprava (hmotnost zboží v košíku je 0kg, pošleme Vám celkem 0 balíků) 0 Kč 
Celkem: 100 Kč
Při ceně zboží nad 50 000.00 získáváte DOPRAVU ZDARMA.

Doprava a platba Položky v košíku byly upraveny - zkontrolujte prosím nastavení dopravy a platby

Doporučujeme objednat společně s vybraným zbožím

Příslušenství za výhodné ceny

Fakturační a doručovací adresa

Tato adresa bude uvedena na faktuře.


Doručovací adresa je odlišná od fakturační?

Firemní údaje

Nákup na IČ upřesňují naše obchodní podmínky.

Podmínkou nákupu na firmu je uvedení platného IČ.

Pokud neuvedete DIČ, jste z naší strany považováni za Osobu nepovinnou k dani dle § 5 odst. 1 ZDPH (osobu nepodnikající). Námi vystavený daňový doklad nebude uveden v našem Kontrolním hlášení k DPH a nebudete si moci uplatnit odpočet DPH.

  • U fyzické osoby bude do faktury přeneseno jméno a příjmení z fakturační adresy. Pokud uvedete název firmy, bude uveden za jménem a příjmením.

    U právnické osoby bude do faktury přenesen název firmy, nikoliv jméno a příjmení z fakturační adresy. Vaše jméno a příjmení přesto požadujeme zadat - je to z důvodu případné komunikace týkající se objednávky.